Zameranie softvéru

Profesionálny softvér Optik Master je určený očným optikom a optometristom na vedenie agendy. Zahŕňa evidenciu zákazníkov a zákazkových listov k okuliarom, kontaktným šošovkám, merania refrakcie a skladovú evidenciu.

Filozofia

Nie ste technický typ, chcete len softvér používať? Toto je filozofia softvéru Optik Master. Vytvorili sme ho čo najprívetivejší s tým, aby sa ovládanie dalo vysvetliť behom chvíle.


Čo softvér ponúka

Uloží zákazky a poznámky až pre 100tis. zákazníkov. Poznáte zákazníka a jeho históriu.
Okamžite máte štatistiku a analýzy predaja. Získate prehľad o maržiach.
Prepojí vaše prevádzky cez internet bez prácnej ručnej synchronizácie.

Optik Master

Moderný | Zrozumiteľný | Pre ľudí

História zákazníka na jednej strane

Každý kontakt má svoju stránku. Z nej môžete pridať nový zákazkový list, meranie refrakcie alebo si pozrieť predchádzajúce zákazky.

História zákazníka na jednej strane
 


Vyplnenie zákazky jednoducho a rýchlo

Úroveň detailu v zákazkovom liste prispôsobíme Vaším potrebám. Nepoužívané kolónky skryjeme a chýbajúce údaje doplníme. A to zvlášť pre každý typ okuliarov (do diaľky, na blízko, bifokál, multifokál apod.)


 


Tlač nemôže byť jednoduchšia

Zákazkový list vytlačíte jedným klikom. Optik Master prináša sadu predpripravených tlačových šablón, s rôznou veľkosťou a orientáciou papiera. Upraviť šablónu určite zvládnete. Je uložená v súbore ako excelovská tabuľka.
 


Farebné odlíšenie zákaziek

Pre rýchlejšie zorientovanie má každý typ zákazkového listu vlastnú farbu. Prípadne si môžete nastaviť farbu podľa vlastných predstáv.

 

Rýchle pridanie zákazky do Optik Master

Pridanie kontaktu zaberie len pár sekúnd.


 


Pridávanie úloh a organizovanie zákaziek

Úlohy riešia zastupiteľnosť v optike. Rýchlo zistíte, komu treba zavolať, čo pripomenúť apod.
Ďalším využitím je organizovanie zákaziek. Priraďte jednotlivé úlohy do kategórií (výroba, urgentné, apod.) a stanovte deň výroby. Zaškrtnite zákazku, keď je hotová.


 


Pristupujte k informáciám odkiaľkoľvek

Ak máte v prevádzke internet, môžete aj z pohodlia domova získať prehľad o ekonomike a stave zákaziek. Súčasne vaše prevádzky môžu zdieľať informácie o zákazníkoch a ich histórii. Automaticky, bez ručného nahrávania.


 


Majte prehľad o ekonomike optiky

Optik Master prináša sadu predpripravených analýz a štatistík. Rýchlo získate prehľad o ekonomike optiky, štruktúre predávaných rámov a šošoviek. Zároveň umožní analyzovať informácie do hĺbky.

 

Inventúra už nemôže byť jednoduchšia

Opíšte alebo zosnímte čítačkou čísla rámov a Optik Master vám obratom vyhotoví inventúrny súpis vrátane podkladov pre účtovníka. Analýzy v rámci skladovej evidencie vám dajú odpoveď na otázku, akú máte reálnu maržu pri predaných rámoch.

Optik Master

Moderný | Zrozumiteľný | Pre ľudí

30-denné bezplatné vyskúšanie

Pre určenie ceny záleží, na koľkých počítačoch chcete softvér využívať a či majú byť vzájomne prepojené. Uveďte nám tieto informácie do správy v kontaktnom formulári a my vám obratom spočítame cenu a pripravíme softvér na bezplatné vyskúšanie.sklad
Okuliare

Zahŕňa zákazkové listy podľa typu šošovky (na diaľku, na blízko, bifokálne, multifokálne, multifokálne pracovné a slnečné okuliare).sklad
Kontaktné šošovky

Zahŕňa zákazkový list pre kontaktné šošovky.sklad
Refrakcia

Uložíte si tu zápis z anamnézy a merania refrakcie. Záznam sa priloží k zoznamu zákazkových listov.sklad
Sklad

V softvéri získate plnohodnotnú skladovú evidenciu. Prijatie nových rámov zaberie len chvíľu. Predané rámy sa automaticky odpíšu zo skladu. Inventúru prevádzky máte hotovú za pár minút.analyzy
Analýzy

V okamihu dostanete presné údaje o ekonomike prevádzky, vrátane grafov. Na 2 kliknutia sa dozviete, kde utekajú najviac peniaze cez zľavy, ktoré rámy sa najviac predávajú apod.sklad
Počítače

Pre každý z počítačov, na ktorom chcete používať softvér, potrebujete zakúpiť licenciu. Na zakúpenie ďalších licencií poskytujeme výrazné zľavy. Ak máte niekoľko prevádzok, cez internet ich jednoducho vzájomne prepojíte.


 

 Ifana, s.r.o.
Tatranská 386/2, 059 21 Svit, SLOVENSKO 

IČO: 36514705
IČ-DPH: SK2022149382

Číslo účtu: 4003390946 /7500 (ČSOB)
IBAN: SK3775000000004003390946

Spoločnosť je zapísaná v OR SR Prešov, oddiel Sro, vložka 17180/P.

Licenčné podmienky, sprostredkovateľskú zmluvu a zásady spracúvania osobných údajov si môžete zobraziť tu